Glass of whiskey

Oil on canvas 30 x 40 cm, jan. 2002

 

Na slovensko stran