meri v ozkem področju, pa je sprememba osvetlitve hitrejša kot prestavitev načina dela svetlomera.

Na prvi pogled nastavitev osvetlitve nima nobenega smisla, saj je tale slika občutno pretemna. Vsekakor pa je to najbolj uporabljeno orodje, ki ga fotograf zgrabi v trenutku, ko se mu  slika v elektronskem iskalu ne zdi najbolje osvetljena. Nastavitev osvetlitve se lahko uporabi tudi v primeru, ko svetlomer

Osvetlitev

Na teh fotografijah sprememba osvetlitve ni najbolj posrečeno predstavljena. Tu je prikazano, kako vpliva sprememba osvetlitve na videz fotografije.

Picture data:

Reduced on

14%

Resampling process

Anti-alias

Compression

30 steps

Original image data:

Type

fine JPEG

Resolution

2560*1800

File size

1030 KB

Image size/72dpi

903 x 677 mm

Focus

200 mm

Aperture

9,5

Shutter time

1/250

ISO

100

WB

Daylight

Color

0

Intensity

-2

Contrast

0

Sharpness

Normal