Lophophora

echinata
echinata
echinata v. koehresii
fricii
williamsii
williamsii
williamsii v. decipiens
williamsii v. pentagona
williamsii v. texana
williamsii v. texana